HANDELSBETINGELSER

I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt andet læse om hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere. Når der i det nedenstående skrives ØSTERSØPARKEN anvendes det som et synonym for Østersøparken Camping.


Betaling

Alle priser oplyst i ØSTERSØPARKENs online bookingsystem er ligesom alle andre steder på hjemmesiden oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.

Betaling foregår ved at benytte et af de godkendte betalingskort/kreditkort i online booking, herunder blandt andet Dankort, Visa, Mastercard og Diners. Der er ikke pålagt et gebyr på handel, der foregår gennem online booking.

 

Informationer om handel på internettet

Du kan trygt handle på internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende hjemmesider: www.fdih.dk.


Forsendelse og levering

Du vil ved booking og betaling af en hytte, et udlejningstelt, en plads til eget telt, eller en plads til egen campingvogn få forevist en kontrakt fra ØSTERSØPARKEN, hvori regnskabet for dit køb fremgår. Kontrakten fremsendes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber. Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst hos ØSTERSØPARKEN på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge tidspunkter oplyses i den ovennævnte kontrakt.


Fortrydelsesret og refusion

Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:

 

  • Hvis du afbestiller mere end 30 dage før ankomst får du hele beløbet godtgjort med undtagelse af et administrationsgebyr på DKK 525,-

  • Hvis du afbestiller mindre end 30 dage og mere end 7 dage før ankomst, kan du få halvdelen af beløbet refunderet. Der beregnes dog som minimum et afbestillingsgebyr på DKK 525,-

  • Hvis du afbestiller mindre end 7 dage før ankomst, mister du hele beløbet

 

​Force majeure

Ingen af parterne hæfter for en misligholdelse, som skyldes forhold, som parterne ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder strejke, lockout, epidemi/pandemi eller andre forhold, som efter dansk ret opfattes som force majeure

 

Registrering af oplysninger

ØSTERSØPARKEN registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men ØSTERSØPARKEN beholder registreringen i 5 år. ØSTERSØPARKEN anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger som du afgiver på siden. Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over internettet.

 

Reklamationsbehandling

Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer.


Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, og efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.


Når ØSTERSØPARKEN modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. ØSTERSØPARKEN vil tage stilling til om den modtagne vare skal refunderes, ombyttes eller om der skal gives prisnedslag.

 

Virksomhedsoplysninger

Østersøparken Camping
Bøtøvej 243
4873  Væggerløse
Tlf.: 54136786
E-mail: info@ostersoparken.dk
Cvr.: 42139033

Oplysning om klagemuligheder


En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til:

 

1. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk eller

2. EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse 

mastercard.jpg
JCB.png
discover.jpg
visa.png
Diners-Club.jpg